vzw Hagelands Neerhof

 

Welkom

Doelstelling:
- Aanmoedigen en bevorderen van het fokken van kleinvee
- Streven naar de instandhouding en veredeling van de vele rassen in al hun verscheidenheid, zowel de populaire als de bedreigde
- Bewaren en aanwakkeren van de belangstelling voor alle kleinvee bij het brede publiek
- Verdedigen van de belangen van deĀ  leden en de fokker
- Bekend maken van de kleinveeteelt in het algemeen , en de werking ervan in het bijzonder
- Bijdragen tot de organisatie van de kleinveefokkerij in het algemeen , en steun verlenen aan de speciaalclubs in het bijzonder
- Organiseren van een jaarlijkse kleinveetentoonstelling

 

Versele-Laga